Day: April 4, 2016

Directiva SEA

Directiva SEA

Directiva privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului

Obiectivul prezentei directive este să asigure un înalt nivel de protecție a mediului și să contribuie la integrarea considerațiilor privind mediul în elaborarea și adoptarea planurilor și programelor în vederea promovării dezvoltării durabile, asigurând că, în conformitate cu prezenta directivă, anumite planuri și programe care pot avea efecte semnificative asupra mediului fac obiectul unei evaluări ecologice.

Definiții:

Citeste mai mult