17 SDG

Obiectivul 12: Asigurarea unor modele durabile de consum și producție

Obiectivul 12: Asigurarea unor modele durabile de consum și producție

Modelele sustenabile de consum şi producţie se referă la promovarea eficienţei resurselor şi energiei, infrastructurii durabile şi oferirea de acces la serviciile de bază, la locuri de muncă decente şi sustenabile şi la o viaţă de calitate pentru noi toţi.
Implementarea acestor modele contribuie la îndeplinirea planurilor generale de dezvoltare, la reducerea costurilor economice, de mediu şi sociale, la întărirea competitivităţii economice şi la reducerea sărăciei. Read More

Obiectivul 10: Reducerea inegalității în interiorul și între țări

Obiectivul 10: Reducerea inegalității în interiorul și între țări

Comunitatea internaţională a făcut paşi semnificativi în ceea ce priveşte scoaterea oamenilor din sărăcie. Cele mai vulnerabile naţiuni – cele mai slab dezvoltate ţări, ţările în curs de dezvoltare care nu au ieşire la mare şi statele insulare în curs de dezvoltare continuă să absoarda o bună parte din fonduri în lupta contra sărăciei. În orice caz, inegalităţile încă persistă şi există diferenţe mari în ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate şi educaţie sau alte resurse.

Read More

Obiectivul 9 – Construirea unei infrastructuri rezistente, promovarea industrializării sustenabile şi susţinerea inovaţiei

Obiectivul 9 – Construirea unei infrastructuri rezistente, promovarea industrializării sustenabile şi susţinerea inovaţiei

Investiţiile în infrastructura tehnologiilor de transport, irigaţii, energie, informaţii şi comunicaţii sunt cruciale pentru atingerea dezvoltării sustenabile şi împuternicirea comunităţilor din multe ţări. S-a recunoscut de multă vreme – creşterea în productivitate şi venituri, ca şi de îmbunătăţirile aduse sistemelor de sănătate şi educaţie necesită investiţii în infrastructură. Read More

Obiectivul 8 – Promovarea unei creșterii economice, a angajării si a unei munci decente, incluzive și sustenabile, pentru toată lumea

Obiectivul 8 – Promovarea unei creșterii economice, a angajării si a unei munci decente, incluzive și sustenabile, pentru toată lumea

Aproximativ jumătate din populaţia lumii trăieşte încă cu echivalentul a mai puţin de 2$ pe zi. Şi în prea multe locuri, să ai un job nu garantează şansa de a scăpa de sărăcie. Acest progres încet şi inegal ne cere să regândim şi să restructurăm politicile economice şi sociale care au ca scop eradicarea sărăciei.

Read More