Administrație publică

Anti- incineration action with "Reduce, Reuse, Recycle" banner at Bacolod. Philipinnes. Accession #: 2.00.063.028.28

Incinerarea – opţiune anacronică şi prejudiciabilă pentru economie şi sănătatea publică

a

De ce în 2017 – Incinerarea este o opţiune anacronică şi prejudiciabilă pentru economie şi sănătatea publică

Recenta schimare de poziţie a Guvernului, în 2017, prin care incinerarea ar fi inclusă în PNGD (planul naţional de gestionare a deşeurilor) vine în contradicţie nu numai cu opţiunea strategică adoptată anterior ci şi cu ansamblul argumentelor care au condus în urmă cu 10 ani la excluderea formală a incinerării din categoria tratamentelor de „valorificare” a deşeurilor.

La fel de valabile şi azi, argumentele care au condus în 2008 la clasarea incinerării în categoria tratamentelor de eliminare (a se vedea ierarhia deşeurilor şi precizările Directivei cadru deşeuri 2008/98/EC) erau :

Read More

Strategia Energetică a României 2016-2030

Strategia Energetică a României 2016-2030

Ministerul Energiei și-a asumat ca prioritate reluarea și finalizarea procesului de elaborare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, demarat în 2014. Strategia va include un mecanism intrinsec de revizuire și actualizare, astfel încât să fie în permanență un document viu și relevant. Termenul limită estimativ de finalizare 15 septembrie 2016.

Citește mai mult

Autorități și SIEG – 25 de ani de mediu

La  25 de ani la Revoluţie, în percepţia comună  a societăţii româneşti – societate civilă ca şi administraţie – serviciile publice de bază (adică cele care ţin în relaţie directă cetăţeanul cu administraţia şi care au impact direct asupra veniturilor gospodăriilor) se identifică preponderent  cu serviciile de utilităţi: apa, canalizarea, salubrizarea, transportul public, încălzirea în sisteme centralizate. Desigur, după puţină reflecție, dimensiunea publică este recunoscută şi serviciilor de sănătate, educaţie, sociale şi altele dar acestea din urmă sunt percepute oarecum ca o obligaţie firească a autorităţilor. Dar dacă trebuie să catalogaţi telecomunicaţiile sau electricitatea sau energia în genere? Aproape nimeni nu le-ar recunoaşte caracterul « public » sau nu le-ar include în responsabilitatea administraţiilor.

Puteți consulta integral suportul prezentării ținute cu ocazia Conferinței 25 de ani de mediu în România

Citește mai mult

Terminologie: servicii publice – SIG – SIEG

Terminologie: servicii publice – SIG – SIEG

Misiunea de « serviciu public »
Activităţile încadrate generic în misiunea de serviciu public şi denumite în Tratat servicii de interes general realizează  27% din PIB-ul Uniunii Europene, angajează 30% din totalul salariaţilor şi peste 22% din totalul investiţiilor [1].  Foarte probabil, o pondere similară are sectorul şi în România dar nu există nici o identificare, nici o evaluare precisă şi datele relevante lipsesc.

Read More