Directive

Cine sunt fruntașii și codașii în ceea ce privește politica de deșeuri a Uniunii Europene

Cine sunt fruntașii și codașii în ceea ce privește politica de deșeuri a Uniunii Europene

Bruxelles, 15 Mai 2017

Există câteva ţări membre ale UE care obstrucţionează principalele măsuri care ar aduce Uniunea Europeană mai aproape de idealul economiei circulare. Acum ştim care.

La iniţiativa Biroului European de Mediu (EEB), Friends of the Earth Europe şi Zero Waste Europe, ONG-urile din statele membre şi-au întrebat reprezentanţii dacă vor susţine propunerile cheie pentru a creşte efectele politicii de deșeuri a UE la negocierile care vor avea loc în Bruxelles în săptămânile viitoare.

 

Detalii despre pozițiile adoptate de statele europene

 

Read More

Anti- incineration action with "Reduce, Reuse, Recycle" banner at Bacolod. Philipinnes. Accession #: 2.00.063.028.28

Incinerarea – opţiune anacronică şi prejudiciabilă pentru economie şi sănătatea publică

a

De ce în 2017 – Incinerarea este o opţiune anacronică şi prejudiciabilă pentru economie şi sănătatea publică

Recenta schimare de poziţie a Guvernului, în 2017, prin care incinerarea ar fi inclusă în PNGD (planul naţional de gestionare a deşeurilor) vine în contradicţie nu numai cu opţiunea strategică adoptată anterior ci şi cu ansamblul argumentelor care au condus în urmă cu 10 ani la excluderea formală a incinerării din categoria tratamentelor de „valorificare” a deşeurilor.

La fel de valabile şi azi, argumentele care au condus în 2008 la clasarea incinerării în categoria tratamentelor de eliminare (a se vedea ierarhia deşeurilor şi precizările Directivei cadru deşeuri 2008/98/EC) erau :

Read More

Directiva Secretului Comercial

Directiva Secretului Comercial

Reglementările Uniunii ar putea împiedica raportarea neregulilor

Momentul este cel puţin îngrijorător, chiar dacă ne-am închipui că e doar o coincidenţă: joi, 14 aprilie, la doar 11 zile după scandalul Panama Papers, care a reprezentat cea mai mare scurgere de informaţii din istoria jurnalismului, reafirmând rolul esențial pe care jurnaliştii şi whistle-blowerii îl au în dezvăluirea practicilor ilegale sau lipsite de etică, Parlamentul European a aprobat regulile de protecţie a secretelor de afaceri, care ar putea fi un prim pas spre diminuarea eforturilor de scoatere la lumină a neregulilor. Citeste mai mult

Directiva SEA

Directiva SEA

Directiva privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului

Obiectivul prezentei directive este să asigure un înalt nivel de protecție a mediului și să contribuie la integrarea considerațiilor privind mediul în elaborarea și adoptarea planurilor și programelor în vederea promovării dezvoltării durabile, asigurând că, în conformitate cu prezenta directivă, anumite planuri și programe care pot avea efecte semnificative asupra mediului fac obiectul unei evaluări ecologice.

Definiții:

Citeste mai mult