Economia Circulara

Săptămana Europeană pentru Reducerea Deșeurilor

Săptămana Europeană pentru Reducerea Deșeurilor

Săptămana Europeană pentru Reducerea Deșeurilor este o initiativă care promovează implementarea acțiunilor de sensibilizare cu privire la resursele durabile și gestionarea deșeurilor. Pe parcursul unei săptămani, diferite segmente de public (autorităti publice, companii private, societatea civilă precum și cetătenii înșiși) sunt încurajate să se implice.
Read More

CEEP – Summitul serviciilor publice 2017

CEEP – Summitul serviciilor publice 2017

Cuvânt de deschidere Katherina Reiche, Președinte CEEP

   Am încredere că acest summit este ocazia perfectă pentru a accentua încă o dată rolul cheie pe care angajatorii și furnizorii de servicii publice și de servicii de interes general îl joacă în Europa. CEEP reprezintă 500.000 de furnizori de servicii esențiale, dintre care 25.000 sunt companii locale de servicii publice, care înseamnă 26% din PIBul UE și care includ 30% din forța de muncă a UE. Read More

ONGurile continuă monitorizarea poziției statelor membre în reglementarea deșeurilor

ONGurile continuă monitorizarea poziției statelor membre în reglementarea deșeurilor

Lipsa de siguranță și asumare a țărilor membre UE în privința propunerilor pe deșeuri amenință tranziția către economia circulară

Bruxelles, 4 iulie 2017

Investigația în curs a ONGurilor expune diviziunea și dublul discurs al țărilor membre în ceea ce privește amendamentele la legislația deșeurilor.

Investigația începută luna trecut de EEB, Zero Waste Europe și Friends of the Earth Europe a arătat care sunt țările ce sabotează tranziția către o economie circulară. Read More

Cine sunt fruntașii și codașii în ceea ce privește politica de deșeuri a Uniunii Europene

Cine sunt fruntașii și codașii în ceea ce privește politica de deșeuri a Uniunii Europene

Bruxelles, 15 Mai 2017

Există câteva ţări membre ale UE care obstrucţionează principalele măsuri care ar aduce Uniunea Europeană mai aproape de idealul economiei circulare. Acum ştim care.

La iniţiativa Biroului European de Mediu (EEB), Friends of the Earth Europe şi Zero Waste Europe, ONG-urile din statele membre şi-au întrebat reprezentanţii dacă vor susţine propunerile cheie pentru a creşte efectele politicii de deșeuri a UE la negocierile care vor avea loc în Bruxelles în săptămânile viitoare.

 

Detalii despre pozițiile adoptate de statele europene

 

Read More

Anti- incineration action with "Reduce, Reuse, Recycle" banner at Bacolod. Philipinnes. Accession #: 2.00.063.028.28

Incinerarea – opţiune anacronică şi prejudiciabilă pentru economie şi sănătatea publică

a

De ce în 2017 – Incinerarea este o opţiune anacronică şi prejudiciabilă pentru economie şi sănătatea publică

Recenta schimare de poziţie a Guvernului, în 2017, prin care incinerarea ar fi inclusă în PNGD (planul naţional de gestionare a deşeurilor) vine în contradicţie nu numai cu opţiunea strategică adoptată anterior ci şi cu ansamblul argumentelor care au condus în urmă cu 10 ani la excluderea formală a incinerării din categoria tratamentelor de „valorificare” a deşeurilor.

La fel de valabile şi azi, argumentele care au condus în 2008 la clasarea incinerării în categoria tratamentelor de eliminare (a se vedea ierarhia deşeurilor şi precizările Directivei cadru deşeuri 2008/98/EC) erau :

Read More