Obiectivele Dezvoltarii Durabile

Obiectivul 17 – Revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltarea sustenabilă

Obiectivul 17 – Revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltarea sustenabilă

O agendă de succes pentru dezvoltarea sustenabilă cere un parteneriat solid între guverne, sectorul privat şi societatea civilă. Aceste parteneriate incluzive sunt fundamentate pe principii şi valori comune, pe o viziune comună şi pe obiective comune, care au în centru oamenii şi planeta – parteneriate necesare la nivel global, regional, naţional şi local.

Read More

Obiectivul 15 : Managementul sustenabil al pădurilor, combaterea deşertificării, oprirea şi inversarea degradării solului, stoparea pierderii biodiversităţii

Obiectivul 15 : Managementul sustenabil al pădurilor, combaterea deşertificării, oprirea şi inversarea degradării solului, stoparea pierderii biodiversităţii

Pădurile acoperă 30% din suprafaţa Pământului şi, pe lângă faptul că oferă siguranţă alimentară şi adăpost, pădurile sunt elementul cheie în ceea ce priveşte combaterea schimbărilor climatice, protejării biodiversităţii şi adăposturilor populaţiilor indigene. Read More

Obiectivul 14 – Conservarea şi utilizarea sustenabila a resurselor oceanelor, mărilor şi resurselor de apă.

Obiectivul 14 – Conservarea şi utilizarea sustenabila a resurselor oceanelor, mărilor şi resurselor de apă.

Oceanele lumii – prin temperatură, metabolism, curenţi şi viaţă – conduc sistemele globale care fac pământul locuibil pentru umanitate.

Apa de ploaie, apa de băut, vremea, climă, zonele de coastă, mare parte din mâncarea noastră şi chiar oxigenul din aerul pe care-l respirăm sunt în cele din urmă oferite şi stabilizate de mare. Read More