Repere decizionale

Anti- incineration action with "Reduce, Reuse, Recycle" banner at Bacolod. Philipinnes. Accession #: 2.00.063.028.28

Incinerarea – opţiune anacronică şi prejudiciabilă pentru economie şi sănătatea publică

a

De ce în 2017 – Incinerarea este o opţiune anacronică şi prejudiciabilă pentru economie şi sănătatea publică

Recenta schimare de poziţie a Guvernului, în 2017, prin care incinerarea ar fi inclusă în PNGD (planul naţional de gestionare a deşeurilor) vine în contradicţie nu numai cu opţiunea strategică adoptată anterior ci şi cu ansamblul argumentelor care au condus în urmă cu 10 ani la excluderea formală a incinerării din categoria tratamentelor de „valorificare” a deşeurilor.

La fel de valabile şi azi, argumentele care au condus în 2008 la clasarea incinerării în categoria tratamentelor de eliminare (a se vedea ierarhia deşeurilor şi precizările Directivei cadru deşeuri 2008/98/EC) erau :

Read More