Cuvânt de deschidere Katherina Reiche, Președinte CEEP

   Am încredere că acest summit este ocazia perfectă pentru a accentua încă o dată rolul cheie pe care angajatorii și furnizorii de servicii publice și de servicii de interes general îl joacă în Europa. CEEP reprezintă 500.000 de furnizori de servicii esențiale, dintre care 25.000 sunt companii locale de servicii publice, care înseamnă 26% din PIBul UE și care includ 30% din forța de muncă a UE.

   Atât pentru noi, cât și pentru Europa, ultimele 12 luni au fost unice. Relaxarea resimțita în ultima perioadă are legătură cu aceleași teme mari care au condus UE la tensiune, atât între statele membre, cât și în privința cetățenilor:

    -În primul rând, Brexit: negocierile au început și devine din ce în ce mai evident că părăsirea UE atrage pierderi pe multiple planuri

    -În al doilea rând, euro-scepticismul: recentele succese electorale din Franța și Olanda susțin cursul pro-european.

    -În al treilea rând, Trump: UE are puterea să echilibreze balanța și să susțină o politică eficientă și progresivă în domeniul mediului.

   În acest context, membrii CEEP au un rol esențial și e momentul că SIG să fie întărite, nu să fie pusă și mai multă presiune în direcția lor. Iar acesta nu e un apel la a ne proteja interesul propriu, ci unul la democrație.

   CEEP susține complet dezbaterile actuale cu privire la viitorul Europei. Pentru că acestea să fie un succes, trebuie să fie deschise și incluzive. Discuțiile ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra cetățenilor.

   Europa nu înseamnă Bruxelles. Cetățenii sunt fundamentul, iar vocea lor ar trebui să fie prima auzită atunci când e vorba de viitorul Europei până în 2025. Tot cetățenii ar trebui să fie principalii beneficiari ai valorii proiectului european.

   Contribuția CEEP la dezbaterea despre viitorul Europei se bazează pe doi piloni:

    -CEEP = partener social cross-industry, consultat cu regularitate de instituții

    -CEEP = reprezentantul cross-sectoral al serviciilor publice și furnizorilor de SIG.

   Există încă o nevoie acută pentru o recunoaștere mai puternică a rolului esențial pe care membrii CEEP îl au că stabilizatori economici.

   Acesta este motivul pentru care propunem un cadru care să permită SIG europene să se dezvolte. Propunem câteva căi spre atingerea acestui obiectiv:

   1. Punerea în aplicare a aquisului comunitar în ceea ce privește SIG

Tratatele europene recunosc în mod explicit SIG. În orice caz, mai sunt câțiva pași de făcut înainte că această recunoaștere să fie resimțita. Spre exemplu, norma de lucru ar trebui să fie furnizarea internă (in house) a serviciilor, iar instituțiile europene ar trebui să se asigure că statele membre nu supralegifereaza domeniul SIG.

   2. Asigurarea coeziunii teritoriale și a incluziunii sociale

   Indiferent de sector, SIG sunt centrale în asigurarea coeziunii sociale și teritoriale, și niciun cetățean nu trebuie exclus ca beneficiar al acestora. Transformarea digitală e un bun exemplu în acest sens – cred că nu este o exagerare să spun că digitalizarea economiilor și societăților va fi cea mai mare provocare politică a următorilor ani, deoarece va revoluționa cum comunicăm, cum ne mișcăm, cum acumulăm informații.

   În acest context, cum ne putem asigura că fiecare cetățean va beneficia în urma acestui scenariu, indiferent unde trăiește sau ce situație economică are? Furnizorii de SIG joacă din nou un rol esențial prin extinderea în aceste zone pe care operatorii orientați exclusiv spre profit le ocolesc.

   Cu toate astea, nu pot rezolva acesta situație pe cont propriu: introducerea infrastructurii digitale în zonele rurale va avea nevoie de suport financiar și de o mai bună reglementare, abilitățile digitale trebuie să devină parte din orice curicula educațională, iar deciziile politice în privința economiei și societății digitale trebuie să aibă un anume grad de flexibilitate și să fie neutre din punct de vedere tehnologic, pentru a permite operatorilor să-și găsească soluții eficiente din punct de vedere al costurilor, și adaptate conform nevoilor cetățenilor.

   3. Punerea SIG în centrul dezvoltării durabile

   Prin natura și misiunea lor, și indiferent de sectorul de activitate, SIG sunt cheia pentru formularea și implementarea unor politici care să conducă la o dezvoltare sustenabilă, și ar trebui să fie recunoscute ca atare.

   Membrii CEEP pot contribui la dezvoltarea unei economii circulare reale, ancorate în realitate, și la dezvoltarea unor tehnologii verzi pentru viitor. Eforturile rapide în direcția digitalizării vor crește această contribuție, iar beneficiile digitalizării sunt cel mai bine exemplificate în aceste domenii, mai ales în ceea ce privește sustenabilitatea și mediul.

   4. Sprijinul inovației în rândul furnizorilor de SIG

   Furnizorii de SIG au nevoie de un cadru care să le permită să inoveze și să-și îmbunătățească serviciile, să-și dezvolte abilitățile și să investească în cercetare și dezvoltare. Astfel, ridicarea barierelor și asigurarea accesului la inovație va ajuta furnizorii de SIG să crească eficiența și eficacitatea serviciilor oferite, cu beneficii asupra întregii populații.

   Element fundamental al modelului social european, actor important în dialogul social european, CEEP va construi legături. Legături între membrii și cei care iau decizii la nivel european, între instituțiile europene, între diferitele diviziuni politice și ideologice. Serviciile de Interes General sunt centrul stării de bine la nivel european.

   Cetățenii europeni cer liderilor să ofere stabilitate, securitate socială și transparență. CEEP cere liderilor europeni să se angajeze personal în dezbateri și să-și asume responsabilitatea, permițându-le cetățenilor se identifice cu principiile europene.

Articol integral.

Traducere – CEDD


«


»

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *