Conform fișei informative a Comisiei Europene din 4 octombrie 2017, România este citată de 3 ori pentru neîndeplinirea obligațiilor. Cele trei domenii cu probleme sunt piața unică digitală, calitatea aerului și zgomotul.

1. Piața unică digitală – Piețele de telecomunicații

Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere. Autoritățile naționale de reglementare trebuie să efectueze, la fiecare trei ani, analize ale piețelor de telecomunicații care fac obiectul reglementării UE, în temeiul actualului cadru juridic (Directiva 2002/21/CE) și să notifice Comisiei Europene măsura corespunzătoare. Belgia, Ungaria, Irlanda, Polonia, România, Slovenia și Spania nu au informat Comisia în legătură cu analizele lor în acest sens.

2. Mediu – Calitatea aerului

Comisia solicită ROMÂNIEI să comunice măsurile de reducere a emisiilor de vapori de benzină
Comisia Europeană a decis să trimită României un aviz motivat pentru neîndeplinirea obligației de a comunica măsurile de reducere a emisiilor de vapori de benzină în conformitate cu normele UE privind calitatea aerului (Directiva 2014/99/UE a Comisiei).

Statele membre trebuiau să transpună o modificare a directivei respective până la 13 martie 2016. România nu a notificat până în prezent instrumentele juridice care transpun în legislația națională dispozițiile privind testarea sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite România în fața Curții de Justiție a UE.

3. Mediu – Zgomot

Comisia îndeamnă insistent CIPRUL, GERMANIA, ROMÂNIA și SLOVENIA să adopte hărți acustice și planuri de acțiune privind zgomotul ambiental

Comisia Europeană solicită Ciprului, Germaniei, României și Sloveniei să respecte dispozițiile esențiale ale Directivei privind zgomotul (Directiva 2002/49/CE). Zgomotul ambiental provocat de traficul rutier, feroviar și aeroportuar este a doua cauză de deces prematur, după poluarea atmosferică.

Cipru și România nu au adoptat încă toate hărțile acustice și planurile de acțiune în materie de zgomot pentru aglomerări și pentru drumurile principale, iar în cazul României, această deficiență vizează și principalele căi ferate situate în afara aglomerărilor. Prin urmare, Comisia a decis să trimită Ciprului și României o scrisoare de punere în întârziere, solicitându-le să îndeplinească, în termen de două luni, obligațiile principale prevăzute de Directiva privind zgomotul.

Comunicatul întreg, aici.«


»

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *