Nivelurile extreme de sărăcie au fost reduse cu mai mult de jumătate faţă de 1990. Într-adevăr, este o reuşită remarcabilă, însă 1 din 5 oameni din regiunile în dezvoltare încă trăieşte cu mai puţin de 1,25$ pe zi, există milioane de alţi oameni care au chiar mai puţin, şi foarte mulţi indivizi riscă să cadă din nou în sărăcie.

Sărăcia înseamnă mult mai mult decât lipsa veniturilor şi a resurselor pentru asigurarea unui nivel de trai sustenabil. Dintre manifestări, amintim foamea şi malnutriţia, accesul limitat la educaţie şi la alte servicii de bază, discriminarea şi excluziunea socială, dar şi lipsa de participare la procesul de luare a deciziilor.

pic-1

Fapte și cifre

 • 836 milioane de oameni trăiesc încă în sărăcie extremă
 • Aproximativ 1 din 5 persoane din regiunile în dezvoltare trăieşte cu mai puţin de 1,25$ pe zi
 • Majoritatea copleşitoare a acestora e localizată în două regiuni: Asia de Sud şi Africa sub-sahariană
 • Cel mai ridicat nivel de sărăcie se găseşte adesea în ţări mici, fragile, afectate de conflicte
 • 1 din 7 copii mai mici de 5 ani are o înălţime inadecvată vârstei
 • În fiecare zi din 2014, 42.000 de oameni au fost nevoiţi să plece din casele lor datorită conflictelor, pentru a căuta protecţie

Ţinte

 • Eradicarea, până în 2030, a tuturor formelor de sărăcie pentru oamenii de pretutindeni – indicatorul folosit în prezent fiind numărul de persoane care trăiesc cu mai puţin de 1.25$ pe zi
 • Reducerea, până în 2030, cu cel puţin jumătate, a numărului de bărbaţi, femei şi copii de toate vârstele care trăiesc în sărăcie, la toate nivelurile, în concordanţă cu definiţiile naţionale
 • Implementarea la nivel naţional a unor sisteme de protecţie socială potrivite pentru toţi, inclusiv pentru cei din categoriile marginale, şi asigurarea funcţionalităţii acestora pentru cea mai mare parte a celor săraci şi vulnerabili, până în 2030
 • Până în 2030, toţi bărbaţii şi femeile, mai ales a celor săraci şi vulnerabili, trebuie să aibă de drepturi egale la resursele economice, dar şi acces la serviciile de bază, dreptul de proprietate şi control asupra pământului şi a altor forme de proprietate, mosternire, resurse naturale, tehnologii noi adecvate şi servicii financiare, inclusiv microfinanţare
 • Până în 2030, întărirea rezistenţei celor săraci sau aflaţi în situaţii vulnerabile şi reducerea expunerii şi vulnerabilităţii în faţa evenimentelor extreme legate de schimbările climatice sau alte şocuri sau dezastre economice, sociale şi de mediu
 • Asigurarea mobilizării resurselor din surse variate şi îmbunătăţirea cooperării, pentru a asigura mijloace adecvate şi previzibile pentru implementarea de programe şi politici pentru eradicarea sărăciei în orice formă a ei, pentru ţările în curs de dezvoltare, mai ales pentru cele slab dezvoltate
 • Crearea unui cadru solid pentru politici la nivel naţional, regional şi internaţional, bazat pe strategii de dezvoltare axate pe probleme de sărăcie şi gen, pentru a susţine creşterea investiţiilor în acţiunile de eradicare a sărăciei


«


»

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *