Partenerii sociali ai UE au demarat procesul de elaborare a unei declaraţii comune pentru relansarea dialogului social. Această declarație a fost văzută ca un follow-up pentru Conferinţa de pe 5 martie 2015 privind relansarea dialogului social, o iniţiativă a preşedintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Partenerii sociali s-au implicat într-un proces de lungă durată, dar concentrat în cadrul a două noi grupuri de lucru tematice care se ocupă cu formularea politicilor, consolidarea capacităţilor, o mai bună legiferare şi o guvernare macroeconomică.

Cloud 7

Procesul urmează să fie unul tripartit şi să aibă suport atât din partea Comisiei Europene, cât şi a Consiliului.

Recunoscând că nu există nici un plan cu privire la problemă, procesul de dialog social variază de la un stat membru la altul, reflectând diferitele contexte, medii, situaţii economice şi politice ale ţărilor implicate. În timp ce această diversitate trebuie respectată, trebuie promovat rolul partenerilor sociali. O precondiţie pentru că dialogul social să aducă un plus de valoare este orientarea spre rezultate. Partenerii sociali se află într-o poziţie unică pentru a aborda problemele legate de muncă prin intermediul proceselor de dialog şi negociere. Ei pot evalua, de asemenea, impactul direct sau indirect al politicilor Uniunii Europene privind ocuparea forţei de muncă şi afacerile sociale. Datorită cunoştinţelor şi experienţei în domeniul ocupării forţei de muncă şi situaţiilor sociale, legitimităţii, reprezentativităţii, mandatului și capacităţii de a negocia, partenerii sociali sunt actori esenţiali pentru a îmbunătăţi guvernanța şi procesul de elaborare a politicilor. Partenerii sociali trebuie să fie clar separaţi de alte organizații care reprezintă societatea civilă.

Declaraţia este un pas important în acest proces aflat în desfăşurare, adresându-se anumitor aspecte ale dialogului social şi având ca scop final îmbunătăţirea acestuia:
– funcţionarea şi eficienţa dialogului social şi a consolidării capacităţii partenerilor sociali la nivel naţional.
– Implicarea partenerilor sociali în procesul de formulare a politicilor la nivel european
– Implicarea partenerilor sociali în procesul de guvernanţă economică la nivel european şi în evaluarea, designul, acordul asupra şi implementarea reformelor şi politicilor relevante.

După finalizare, partenerii sociali europeni vor promova declaraţia către Comisia Europeană şi Consiliu, mai ales în cadrul Consiliului EPSCO (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council) şi la Summitul Social Tripartit din Martie, pentru a creşte vizibilitatea acestui document şi pentru a implica în acest proces şi instituţiile partenere.

29 ianuarie 2016

Sursa«


»

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *