Ministerul Energiei și-a asumat ca prioritate reluarea și finalizarea procesului de elaborare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, demarat în 2014. Strategia va include un mecanism intrinsec de revizuire și actualizare, astfel încât să fie în permanență un document viu și relevant. Termenul limită estimativ de finalizare 15 septembrie 2016.

Strategie energetica

Obiectivul – documentul final să fie supus dezbaterii parlamentare și asumat de către Parlamentul României prin act normativ, devenind ancoră a legilor, reglementărilor și politicilor din domeniul energiei.

Documente preliminare, aflate în proces de actualizare și restructurare: Analiza stadiului actual, Obligații naționale și internaționale.

Documentele revizuite vor fi publicate pe 15 februarie.

Au fost înființate trei structuri organizatorice, ce reunesc specialiști din sectorul public, dar și din mediul privat și academic: Consiliul Director (10 membri), Consiliul Consultativ (20 membri) și Echipa de Proiect (18 membri), și s-au constituit 6 grupuri de lucru.

Vor fi implicate 13 Ministere.

Obiective strategice fundamentale:

 • Securitate energetică • Competitivitatea pieţelor de energie • Sustenabilitate ecologică și climatică

Alte obiective strategice:

 • Menţinerea unui mix de energie diversificat și echilibrat • Decarbonizarea sistemului energetic • Dezvoltarea investiţiilor în sectorul energetic • Interconectare și integrare în pieţele regionale de energie • Protecţia consumatorului vulnerabil și diminuarea sărăciei energetice • Întărirea capacităţii instituţionale și administrative • România, pol energetic regional.

Principii de acțiune

 • Valorificarea bazei naţionale de resurse energetice • Statul ca facilitator al investiţiilor cu scopul garantării securităţii energetice, a politicilor de decarbonizare și a adecvanţei sistemului energetic naţional • Stimularea valorificării economice autohtone a energiei primare și secundare

Scenarii de dezvoltare

 • Scenariul de Referinţă – menţinerea cadrului legislativ și de reglementare actual, inclusiv a actualelor ţinte pentru 2020.
 • Scenariul Politici 2030 maximal – supoziția asumării ca obligatorii la nivel naţional a tuturor ţintelor stipulate politicile europene de energie și mediu pentru 2030
 • Scenariul Politici 2030 – asumarea ţintelor UE de energie și mediu pentru 2030

 

6 Grupuri de lucru – finalizate cu rapoarte ce vor cuprinde opțiunile de politici și soluții intermediare – și organizarea de workshopuri cu specialiști din administraţie, companii, asociaţii, mediul academic, institute de cercetare și ONG-uri.

Lista ministere

 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP)
 • Ministerul Economiei, Comerţului și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA)
 • Ministerul Finanţelor Publice (MFP)
 • Ministerul Transporturilor (MT)
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)
 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice (MDRAP)
 • Ministerul Fondurilor Europene (MFE)
 • Ministerul Apărării Naţionale (MApN)
 • Ministerul Afacerilor Externe (MAE)
 • Ministerul Afacerilor Interne (MAI)
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)
 • Ministerul Consultării Publice și Dialogului Civic (MCPDC)
 • Ministerul Educației (ME)

Scenarii de dezvoltare

 • Scenariul de Referinţă – menţinerea cadrului legislativ și de reglementare actual, inclusiv a actualelor ţinte pentru 2020.
 • Scenariul Politici 2030 maximal – supoziția asumării ca obligatorii la nivel naţional a tuturor ţintelor stipulate politicile europene de energie și mediu pentru 2030, inclusiv
  • 40% reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
  • cotă de cel puţin 27% din mixul de energie pentru sursele de energie regenerabilă
  • creștere de cel puţin 27% a eficienţei energetice.
 • Scenariul Politici 2030 – asumarea ţintelor UE de energie și mediu pentru 2030
  • obligativitatea obiectivului de reducere a emisiilor de GHS cu 40%
  • participarea României la efortul colectiv al Statelor Membre de atingere a ţintelor pentru regenerabile și eficienţă energetică

Grupuri de lucru

 1. Țiței și produse petroliere – Producție, transport, rafinare, stocuri
 2. Gaze naturale – Producție, infrastructură, piață
 3. Energie electrică – Producție, infrastructură, piață
 4. Eficiență energetică, energie termică, cogenerare, managementul cererii de energie
 5. Guvernanță energetică
 6. Securitate energetică și diplomație energetică

 

Documentul original, aici.

Analiza stadiului actual, aici.«


»

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *