Misiunea de « serviciu public »
Activităţile încadrate generic în misiunea de serviciu public şi denumite în Tratat servicii de interes general realizează  27% din PIB-ul Uniunii Europene, angajează 30% din totalul salariaţilor şi peste 22% din totalul investiţiilor [1].  Foarte probabil, o pondere similară are sectorul şi în România dar nu există nici o identificare, nici o evaluare precisă şi datele relevante lipsesc.

round

Sursa foto – http://www.coolopticalillusions.com/backgrounds/moving-red-spiral-1711-1732.jpg

[1]  http://www.ceep.eu/mapping-evolution-of-public-services-in-europe/

http://europa.eu/about-eu/facts-figures/economy/index_fr.htm – PIB-ul UE 2014 este de 13.921,541 MD € deci 3.758,5 MD € pentru SIEG.  Ca termen de comparaţie, PIB-ul României este de  160 MD €

Servicii publice sau servicii de interes general (SIG) ?

    Pentru societatea românească, serviciile „publice” sunt serviciile care direct sau indirect sunt propuse sau legate de prerogativele autorităţii locale sau serviciile de bază din sistemele de sănătate şi educaţie. Legea „serviciilor”  (L 51/2006) se numeşte „Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice”).

    Serviciile de interes general  includ o arie mai largă  decât serviciile publice aşa cum le-am văzut descrise mai sus: la acestea din urmă se adaugă comunicaţiile, poşta, transporturile, energia, apa, mediul, amenajarea teritoriului.  Trăsătura lor comună este că se adresează tuturor membrilor societăţii şi funcţionează într-un cadru reglementat pentru a le asigura continuitatea şi accesibilitatea. Putem spune că aceste servicii sunt oglinda fidelă a nivelului şi modelului de civilizaţie pe care îl avem şi pe care îl promovăm.

Serviciile cu caracter economic.

    Multe servicii sunt furnizate cu titlu gratuit de structurile administraţiei ori de instituţiile publice. Aceste servicii sunt numite „non-economice” în vreme ce alte servicii fundamentale au un utilizator sau un client final identificat,  sunt asigurate de operatori publici sau privaţi care încasează o plată achitată direct sau indirect de  beneficiarii serviciului.  Aceste servicii sunt servicii de interes economic general (SIEG) şi sunt cele care reprezintă  27% din PIB-ul Uniunii Europene: este o pondere majoră.«


»

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *