Prin raportare la nivelul de reglementare asumat de Uniunea Europeană, respectiv de statele membre, există 3 tipuri de SIG:

  1. Servicii de interes economic general furnizate de industriile de reţea majore

Încă din 1980, Uniunea Europeană şi-a propus deschiderea graduală a pieţelor pentru industriile de reţea precum telecomunicaţii, serviciile poştale, energie şi transporturi care pot furniza SIEG – reglementate în mod direct (prin regulamente) la nivelul Uniunii Europene.

  1. Alte servicii de interes economic general

Alte SIEG, precum managementul deşeurilor, alimentarea cu apă sau televiziunea publică nu sunt subiect al regimului de reglementare la nivelul Uniunii Europene. Aceste servicii fac subiectul pieţei interne, competiţiei şi regulilor de ajutor de stat, pentru că pot afecta schimbul între state și sunt reglementare prin directive, care sunt transpuse în legislația națională.

  1. Servicii non-economice şi servicii fără efect asupra schimbului între state

SIG de natură non-economica şi serviciile fără efect asupra schimburilor dintre statele membre nu sunt subiectul unor reglementări specifice din partea Uniunii Europene.«


»

One Comment

  1. În categoria a 3-a, a serviciilor non-economice, există unele care au dezvoltat o dimensiune economică, complementară: servicii de învăţământ, educaţie, sănătate, socială. (structuri private).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *